Hier volgen enkele reisverslagen van verschillende kuurgangers.